PROPONUJEMY:

NOWOŚCI

HACCP - opis systemu

HACCP uproszczony:

     dokumentacja wzorcowa

    dokumentacja sklep

     dokumentacja gastronomia

    dokumentacja stołówki

   dokumentacja produkcja

HACCP pełny:

   dokumentacja wzorcowa

   opracowanie indywidualne

   dokumenty auditu wewn.

  INNE WYDAWNICTWA:

    karty kontrolne

    instrukcje

    broszury

    CD-ROM

   dokumentacja DDD

 audyt, certyfikat

  usługi

  jak zamówić

O FIRMIE:

 adresy

 dane rejestracyjne

 konto

 nasi partnerzy

DO POBRANIA:

 FORMULARZE

 ZAMÓWIENIE

 INNE


Revised: 2011-05-16 

Tylko teraz niepowtarzalna oferta dla małych i średnich przedsiębiorstw z branży spożywczej!

Szanowni Państwo!

Na podstawie nowelizacji ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia z dnia 30 października 2003 r. Dz.U. Nr 208, poz. 2020, z dniem 1 maja 2004 r. wszystkie zakłady prowadzące działalność w zakresie produkcji i obrotu żywnością musza wdrożyć i stosować zasady systemu HACCP. Małe przedsiębiorstwa zwolnione są na dzień dzisiejszy  z posiadania pełnej  dokumentacji systemu HACCP, jednak zobowiązane są wdrażać zasady HACCP (głównie Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej) oraz posiadać do tego stosowną dokumentację.

Programy działań z zastosowaniem zasad HACCP należy opracować i wdrożyć w zakładach produkujących i przetwarzających środki spożywcze (wytwórnie żywności, zakłady żywienia zbiorowego) oraz w zakładach, w których dokonywany jest obrót środkami żywnościowymi (m.in. kioski, sklepy i magazyny spożywcze).

Przy opracowywaniu zasad postępowania, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego produktu żywnościowego, należy uwzględnić specyfikę zakładu, tzn. obroty, produkcję, przetwarzanie żywności, warunki techniczne, poziom wyszkolenia załogi, itp. zatem szczegółowość opracowania poszczególnych procedur lub instrukcji postępowania każdy przedsiębiorca musi dostosować do zakresu prowadzonej działalności.

Zasady HACCP (w tym GMP i GHP) powinny być zapisane i ujęte w formie procedur lub instrukcji, gwarantując powtarzalne i bezbłędne wykonywanie określonych w nich czynności. Natomiast zapisy na odpowiednich kartach, lub w protokołach są potwierdzeniem wykonania danej czynności, czy pomiaru i stanowią dokument weryfikacji opracowanego systemu.

Nasze Wydawnictwo specjalnie dla Was

przygotowało ofertę związaną z wdrożeniem systemu HACCP. Proponujemy Państwu niezwykle tanie i skuteczne rozwiązanie, które pozwoli Państwa Firmie sprostać wymaganiom stawianym przez SANEPID i dostosować Wasz Zakład do warunków Unii Europejskiej, przy minimalnym nakładzie pracy i kosztów.

Oferujemy opracowanie uproszczonej lub pełnej dokumentacji sanitarnej, która stanowi podstawę wdrożenia systemu HACCP.

Jeżeli pragniecie bez stresu przyjmować kontrole, stosować standardy obowiązujące w U.E. przez co zyskacie zaufanie i szacunek klientów, namawiamy gorąco do wypełnienia odpowiedniego dla Państwa przedsiębiorstwa formularza (w zakładce HACCP pełny lub HACCP uproszczony). Umożliwi to nam opracowanie dokumentacji indywidualnie dla Państwa przedsiębiorstwa. Zapewniamy o fachowości i rzetelności naszego opracowania.

Czym różni się HACCP uproszczony od pełnej dokumentacji HACCP?

Zestaw uproszczony zawiera pełne opracowanie GMP/GHP (dobre praktyki higieniczne i dobre praktyki produkcyjne) oraz pewne elementy systemu HACCP niezbędne w małych przedsiębiorstwach np. sklepy spożywcze, restauracje, bary. Oczywiście mają zastosowanie również w pozostałych przedsiębiorstwach (nawet największych) jako doskonała podstawa do wdrożenia pełnego systemu HACCP. Z naszego doświadczenia wynika iż po wdrożeniu systemu uproszczonego, przejście do stosowania pełnych zasad HACCP przebiega znacznie szybciej, skuteczniej i bez dodatkowych trudności.

W skład zestawu "HACCP uproszczony" wchodzą:

KSIĘGA HIGIENY - zawiera dokładny opis zakładu, stosowanych technologii i procedur w procesie wytwarzania i obrotu żywnością. Zbiór warunków wstępnych do wdrożenia systemu HACCP
  KSIĘGA PROCEDUR (INSTRUKCJI) – zawiera procedury postępowania przy czynnościach i w miejscach określanych jako punkty krytyczne. Stanowią one zestaw instrukcji do stosowania w przedsiębiorstwie.
  KSIĘGA KART KONTROLNYCH I ZAŚWIADCZEŃ – zawiera karty wykonywanych czynności oraz rejestry niezbędne do monitorowania czynności opisanych procedurami, stosowanych w przedsiębiorstwie umieszczone w skoroszycie w celu łatwej wymiany i dodawania kolejnych kart w miarę upływu czasu. (opracowanie zawiera zestaw kart potrzebny do prowadzenia księgi przez 3 miesiące po tym okresie potrzebne karty można zamówić bezpośrednio w naszym serwisie)
  ZESTAW LAMINOWANYCH INSTRUKCJI do umieszczenia w miejscach przewidzianych przez przepisy – np. instrukcja mycia rąk, instrukcja mycia i rozmrażania sprzętu chłodniczego itd.

Całość jest umieszczona w estetycznej, opisanej teczce w kolorze niebieskim lub zielonym, zapewniającej prawidłowe przechowywanie i wygodne korzystanie z dokumentacji.

Koszt opracowania:

dla małych placówek handlowych

od 150,00 do 200,00 zł

w zależności od ilości pomieszczeń, używanego sprzętu, wyposażenia dodatkowego oraz zatrudnionych osób.

dla małych zakładów gastronomicznych i małych sklepów samoobsługowych

od 180,00 do 240,00 zł

duże przedsiębiorstwa typu: sklepy >120m2 , bary

od 280,00 do 400,00 zł

zakłady żywienia zbiorowego, restauracje

od 450 do 650 zł

dla zakładów produkcyjnych (masarnie, piekarnie, przetwórnie)

na podstawie uzgodnień (ok 800,00 -1200,00 zł.) prosimy o kontakt 605 730 252

klikając odpowiednią opcję w tabeli powyżej przejdziecie Państwo do odpowiedniego formularza z pytaniami potrzebnymi do opracowania dokumentacji

Tym z Państwa, którzy czują się na siłach sami uzupełnić dokumentację, proponujemy uproszczony zestaw wzorcowy. Zawiera on wszystkie wspomniane elementy (poza opisem zakładu Księgą Higieny), oraz podstawowe instrukcje laminowane w ilości 4 szt. Komplet w połączeniu z broszurą "System HACCP" może stanowić doskonałą bazę do opracowania własnej dokumentacji. Zestaw w wersji dla sklepu i małej gastronomii.

cena zestawu to tylko 100,00 zł. - kliknij aby zamówić!

Wszystkie podane ceny zawierają podatek VAT w wysokości 23%.

 

Program Zwalczania Szkodników

Przedsiębiorstwa które nie mogą, lub nie chcą skorzystać z usług specjalistycznej firmy DDD, mogą to czynić we własnym zakresie. Niemniej jednak w tym celu powinny mieć opracowany odpowiedni program oraz przeszkolonych pracowników odpowiedzialnych za jego realizację i monitoring (wymóg Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej). Z kontaktów z Państwem wiemy iż w wielu regionach Polski inspektorzy zaczynają wymagać pisemnych opracowań profilaktyki i walki ze szkodnikami. Wychodząc naprzeciw tym wymaganiom proponujemy zakup kompletnego opracowania w przystępnej cenie - więcej ...  zamówienie

Oferta wydawnicza

Zapraszamy do skorzystania z możliwości zakupu innych pozycji oferowanych przez Wydawnictwo C.O.D. Znajdziecie w niej opracowania z zakresu prawa, podatków, przepisów sanitarnych, BHP i innych. - więcej ...

Instrukcje

Jako osobny dział w naszym serwisie proponujemy instrukcje. Specjalnie dla naszych klientów opracowaliśmy wzory instrukcji niezbędnych w każdym przedsiębiorstwie, w dziale zamieściliśmy również karty kontrolne i ewidencje niezbędne do prawidłowego dokumentowania czynności związanych  z GMP/GHP.  więcej ...

 
     
 
  START PROMOCJE HACCP pełny HACCP uproszczony INNE POZYCJE DO POBRANIA POMOC