PROPONUJEMY:

NOWOŚCI

HACCP - opis systemu

HACCP uproszczony:

     dokumentacja wzorcowa

    dokumentacja sklep

     dokumentacja gastronomia

    dokumentacja stołówki

   dokumentacja produkcja

HACCP pełny:

   dokumentacja wzorcowa

   opracowanie indywidualne

   dokumenty auditu wewn.

  INNE WYDAWNICTWA:

    karty kontrolne

    instrukcje

    broszury

    CD-ROM

   dokumentacja DDD

 audyt, certyfikat

  usługi

  jak zamówić

O FIRMIE:

 adresy

 dane rejestracyjne

 konto

 nasi partnerzy

DO POBRANIA:

 FORMULARZE

 ZAMÓWIENIE

 INNE

Formularz zgłoszeniowy

Prosimy o dokładne wypełnienie formularza – wszystkie dane w nim podane są niezbędne do prawidłowego sporządzenia dokumentacji. Dane podane przez Państwa stanowią tajemnicę służbową i pod żadnym pozorem nie będą udostępniane osobom trzecim oraz innym firmom w żadnym celu. Będą przechowywane i wykorzystane tylko do opracowania dokumentacji HACCP przez firmę C.O.D. oraz firmy i rzeczoznawców z nami współpracujących. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy dzwonić pod numer 0 605 730 252.

Uwaga!
Formularz służy jedynie do wstępnej oceny przedsięwzięcia, całość dokumentacji opracowujemy po otrzymaniu odpowiedzi na dodatkowe pytania i konsultacjach telefonicznych. Okres wykonania wynosi w niektórych przypadkach 2-3 tygodnie. W przypadku firm produkcyjnych jak również przy procesie certyfikacji konieczne jest przeprowadzenie audytu wewnętrznego.

Dane Przedsiębiorstwa:

Pełna nazwa, data założenia, dane identyfikacyjne, lokalizacja:

 

Przedmiot działalności:

 

Wielkość i struktura zatrudnienia, system pracy:

 

Przynależność do organizacji, wyróżnienia, nagrody, osiągnięcia:

Osoba odpowiedzialna za przestrzeganie systemu HACCP:

 (imię nazwisko, stanowisko)

Zespół HACCP (minimum 3 osoby - Imię Nazwisko):

przewodniczący 

pozostałe osoby

Osoba prowadząca rejestr szkoleń pracowników (stanowisko):

 

 stanowiska-funkcje prowadzących szkolenia (specjaliści):

 

Produkty:

Ilość produktów weryfikowanych przez system HACCP:

nazwa, opis ogólny:

Magazynowanie (opis):

 

Transport wewnętrzny i do odbiorcy:

 

Sprzęt kontrolno-pomiarowy.

Sprzęt używany w zakładzie (nazwa typ il. szt.):

IV.  Dezynfekcja, Dezynsekcja, Deratyzacja

Nazwa i adres firmy DDD:  - lub we własnym zakresie

 Zamawiam wzorcowe opracowanie "Program Zwalczania Szkodników" - więcej na temat opracowania tutaj - cena 55,00 zł (nie jest zawarta w koszcie dokumentacji)

VI. Dostawy surowców i towarów:

Opis:

 

Dane adresowe do wysyłki:

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do udzielania informacji:

Nazwa Firmy

Ulica
Nr. domu
Miejscowość
Kod poczt.
Telefon                         tel. kom.
,
Fax
e-mail
NIP
 


 
 


  
 
 
 
  START PROMOCJE HACCP pełny HACCP uproszczony INNE POZYCJE DO POBRANIA POMOC