PROPONUJEMY:

NOWOŚCI

HACCP - opis systemu

HACCP uproszczony:

     dokumentacja wzorcowa

    dokumentacja sklep

     dokumentacja gastronomia

    dokumentacja stołówki

   dokumentacja produkcja

HACCP pełny:

   dokumentacja wzorcowa

   opracowanie indywidualne

   dokumenty auditu wewn.

  INNE WYDAWNICTWA:

    karty kontrolne

    instrukcje

    broszury

    CD-ROM

   dokumentacja DDD

 audyt, certyfikat

  usługi

  jak zamówić

O FIRMIE:

 adresy

 dane rejestracyjne

 konto

 nasi partnerzy

DO POBRANIA:

 FORMULARZE

 ZAMÓWIENIE

 INNE

 

Prosimy o dokładne wypełnienie formularza – wszystkie dane w nim podane są niezbędne do prawidłowego sporządzenia dokumentacji. Dane podane przez Państwa stanowią tajemnicę służbową i pod żadnym pozorem nie będą udostępniane osobom trzecim oraz innym firmom w żadnym celu. Będą przechowywane i wykorzystane tylko do opracowania dokumentacji HACCP przez firmę C.O.D. oraz firmy i rzeczoznawców z nami współpracujących. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy dzwonić pod numer 0 605 730 252.

Koszt opracowania:

przedsiębiorstwa produkcyjne piekarnie, ciastkarnie, masarnie itp.

na podstawie uzgodnień (ok 800,00 -1200,00 zł.) prosimy o kontakt 605 691 444

Uwaga!
Formularz służy jedynie do wstępnej oceny przedsięwzięcia, całość dokumentacji opracowujemy po otrzymaniu odpowiedzi na dodatkowe pytania i konsultacjach telefonicznych. Okres wykonania wynosi w niektórych przypadkach 2-3 tygodnie.

Dane Przedsiębiorstwa:

Pełna nazwa przedsiębiorstwa, NIP, REGON, adres, telefon, branża:

 

Właściciel (nazwisko imię) w przypadku Sp. J. wszyscy współwłaściciele:

 

Adres zakładu:

 

Zarządzający zakładu:

właściciel

kierownik (imię nazwisko)

Osoba odpowiedzialna za kontrolę mycia zakładu:

właściciel   

osoba upoważniona (imię nazwisko, stanowisko)

Osoba odpowiedzialna za przeszkolenie pracowników z zasad Dobrej Praktyki Higienicznej:

właściciel   

osoba upoważniona (imię nazwisko, stanowisko)

Osoba upoważniona do przyjęcia kontroli podczas nieobecności właściciela / kierownika:

 

 Osoba odpowiedzialna za nadzór nad usuwaniem śmieci i odpadów:

 

Dane techniczne:

Pomieszczenia zakładu: 

Produkcja i przygotowanie produkcji - jakie pomieszczenia, opis:

  magazyny ilość ,   jadalnia (dla pracowników),
  chłodnia (pomieszczenie),   szatnia (dla pracowników),
magazyn śr. chemicznych   biuro,
  rampa wyładowcza,   W.C.,

 

        inne ( wiaty, magazyny odpadów)

Usytuowanie: budynek wolnostojący , wydzielona część budynku

powierzchnia (m2)

ogrodzenie (opis np. siatka z podmurówką) 

place, drogi (stanowiące część posesji) rodzaj nawierzchni (asfalt, kostka brukowa)

Miesiąc przeprowadzenia remontu generalnego (dowolny raz na 2 lata):

 

Miejsce składowania surowców i produktów o złej jakości spożywczej:

  oddzielny magazyn, inne (opis) .

Miejsce przechowywania fartuchów dla gości wizytujących zakład:

  szatnia,

  inne

Miejsce udostępnione dla sporządzenia dokumentacji kontroli (np. biuro):

 

Zaopatrzenie w wodę: wodociąg, studnia, woda technologiczna (p-poż, mycie środków transportu, mycie linii technologicznych, itp.)

Odprowadzenie ścieków: kolektor miejski, szambo

- firma dokonująca wywozu (jedynie w wypadku szamba):

 

Urządzenia i sprzęt.

Sprzęt używany do produkcji (nazwa typ il. szt.):

Inny sprzęt mechaniczny prosimy podać nazwę typ i ilość sztuk:

Urządzenia pomiarowe: wagi - szt. , higrometry - szt.

Godziny odczytu temperatur w urządzeniach chłodniczych (w lecie 3x dziennie, w pozostałych miesiącach 1x w godzinach rannych) lato: pozostałe

Używamy pary,  lodu - w procesie obróbki żywności

Za konserwację urządzeń odpowiada:

zatrudniony konserwator,

firma specjalistyczna (serwis).

Miesiąc konserwacji urządzeń chłodniczych, zamrażarek i legalizacji termometrów elektronicznych:

Miesiąc kontroli skuteczności mycia (pobierania wymazów):

Posiadamy samochód służący do dostaw art. spożywczych szt.

Zamawiam książkę kontroli sanitarnej pojazdu szt. (do kosztu opracowania doliczamy kwotę 10,00 zł. za każdy egzemplarz)

IV.  Dezynfekcja, Dezynsekcja, Deratyzacja

Nazwa i adres firmy DDD:  - lub we własnym zakresie

Miesiąc wykładania preparatu na gryzonie (2x w roku):

i

Umiejscowienie pułapek na insekty (opisowo np. nad regałem magazynie):

 

 Zamawiam wzorcowe opracowanie "Program Zwalczania Szkodników" - więcej na temat opracowania tutaj - cena 70,00 zł (nie jest zawarta w koszcie dokumentacji)

V. Środki chemiczne stosowane w zakładzie:

Miejsce przechowywania środków chemicznych (opis):

 

Nazwy środków używanych ogólnie do:

mycia

dezynfekcji (stężenie)

nazwa (stężenie) środka do dezynfekcji chłodni

nazwa środka do mycia urządzeń chłodniczych

nazwa środka do mycia szyb

nazwa i stężenie środka do mycia rąk

VI. Imiona i nazwiska osób zapoznanych z zasadami Dobrej Praktyki Higienicznej:

 

Inne istotne dane do uwzględnienia w dokumentacji (np. inne urządzenia lub technologie stosowane w przedsiębiorstwie, dodatkowe zalecenia SANEPID-u, itp.) lub informacje dodatkowe dla nas (np. uzgodniona telefonicznie cena).

Dane adresowe do wysyłki:

Imię i nazwisko osoby zamawiającej

Nazwa Firmy

Ulica
Nr. domu
Miejscowość
Kod poczt.
Telefon
Fax
e-mail
NIP
Prosimy wybrać sposób dostawy:  


Zgodnie z art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. (Dz. U. Nr 22, poz. 271) klient może odstąpić od umowy sprzedaży, bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie dziesięciu dni od jej zawarcia, przy zachowaniu wyjątków określonych w art. 10 ust. 3 tejże ustawy.
 
 


  
 
 
 
  START PROMOCJE HACCP pełny HACCP uproszczony INNE POZYCJE DO POBRANIA POMOC