PROPONUJEMY:

NOWOŚCI

HACCP - opis systemu

HACCP uproszczony:

     dokumentacja wzorcowa

    dokumentacja sklep

     dokumentacja gastronomia

    dokumentacja stołówki

   dokumentacja produkcja

HACCP pełny:

   dokumentacja wzorcowa

   opracowanie indywidualne

   dokumenty auditu wewn.

  INNE WYDAWNICTWA:

    karty kontrolne

    instrukcje

    broszury

    CD-ROM

   dokumentacja DDD

 audyt, certyfikat

  usługi

  jak zamówić

O FIRMIE:

 adresy

 dane rejestracyjne

 konto

 nasi partnerzy

DO POBRANIA:

 FORMULARZE

 ZAMÓWIENIE

 INNE

 

Proponujemy Państwu różne możliwości dostosowania przedsiębiorstwa do wymogów systemu HACCP:

Audyt na odległość

Z zasady staramy się opracować dokumentację opierając się na relacjach osób kompetentnych reprezentujących przedsiębiorstwo oraz dokumentach przez nie dostarczonych (głównie poprzez rozmowy telefoniczne, pocztę e-mail i fax). Dzięki temu oszczędzamy Państwa czas i pieniądze, a dokumentacja przy dużo niższym koszcie jest opracowana w sposób nie odbiegający od wymogów prawodawstwa i ogólnie przyjętych standardów.

Wykonana przez naszą firmę dokumentacja HACCP składa się z następujących (powiązanych) elementów:

  1. Księga HACCP - podstawowy dokument systemu zawierający jego szczegółowy opis
  2. Księga Procedur - zawiera procedury stosowane w zakładzie dotyczące czynności bezpośrednio związanych z systemem HACCP.
  3. Plan HACCP - zestaw dokumentacji (kart i diagramów) dotyczących poszczególnych produktów, zawiera opis produktu, specyfikacje, technologię, zagrożenia, itp. Dla każdego produktu opracowujemy oddzielny Plan HACCP.
  4. Rejestry HACCP - zawiera formularze do zapisów dotyczących systemu HACCP w ujęciu ogólnym (nie związanym bezpośrednio z produktem) np. harmonogram audytów, rejestr sprzętu kontrolno-pomiarowego, itd.

Cena brutto wykonania pełnej dokumentacji -

650,00 - 1500,00 zł.

w zależności od stopnia skomplikowania (wielkości i struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa Klienta). Cenę ustalamy przed wykonaniem dokumentacji, po wstępnej analizie przedsięwzięcia.

Jednakże w niektórych przypadkach wizyta naszego inspektora w Państwa zakładzie staje się konieczna np. w przypadku skomplikowanej technologii, zawiłości struktury i nietypowych rozwiązań technicznych. Oczywiście w wielu przypadkach Państwo sami proponują aby audyt wstępny (zerowy) przeprowadził nasz audytor. W takim przypadku do kosztów opracowania i wykonania dokumentacji doliczamy

koszt audytu od 300,00 do 1500,00 zł

w zależności od odległości od naszej siedziby. Dla porównania - cena samego auditu w firmach konkurencyjnych 1500,00 - 6000,00 zł. + koszty własne.

Uwaga! przy opracowaniu dokumentacji przyjmujemy , iż macie Państwo opracowany zbiór warunków wstępnych GMP/GHP (ew. zapraszamy TUTAJ) oraz, że szkolenie pracowników z zasad systemu i prowadzenia dokumentacji przeprowadzicie Państwo we własnym zakresie - polecamy lekturę broszur "System HACCP" i "Prawo Sanitarne" w dziale "broszury"

Formularz zgłoszeniowy

Pełny proces dostosowania przedsiębiorstwa

przeprowadzenie auditu wstępnego, opracowanie dokumentacji, weryfikacja systemy (audyt przedcertyfikacyjny) wystawienie CERTYFIKATU. Prosimy o kontakt z naszą firmą tel. 605 730 252 e-mail: haccp@op.pl.
Koszt całkowity takiego przedsięwzięcia wyliczamy w oparciu o jego skalę, czasochłonność i liczbę specjalistów zatrudnionych przy projekcie - najczęściej wynosi ok. 4 - 5 tys. zł.

 

Dokumentacja wzorcowa (przykładowa)

  • Zestaw dokumentacji standartowej komplet - cena 200,00 zł

zestaw zawiera:

Księgę HACCP (jakości) - wzór

Księgę procedur - przykładowe procedury

Plan HACCP x 3  - gotowe karty i diagramy

Rejestry HACCP - przykładowe karty i arkusze kontrolne

  • Lista audytu wewnętrznego - cena 80,00 zł

  • "SYSTEM HACCP" broszura - cena 12,00 zł

  • "Program Zwalczania Szkodników" opracowanie wzorcowe - więcej na temat opracowania tutaj - cena 70,00 zł 

Zamówienie:

Imię i nazwisko osoby zamawiającej

Nazwa Firmy

Ulica
Nr. domu
Miejscowość
Kod poczt.
Telefon
Fax
e-mail
NIP
Prosimy wybrać sposób dostawy:  


 

 
 
 


  
 
 
 
  START PROMOCJE HACCP pełny HACCP uproszczony INNE POZYCJE DO POBRANIA POMOC