PROPONUJEMY:

NOWOŚCI

HACCP - opis systemu

HACCP uproszczony:

     dokumentacja wzorcowa

    dokumentacja sklep

     dokumentacja gastronomia

    dokumentacja stołówki

   dokumentacja produkcja

HACCP pełny:

   dokumentacja wzorcowa

   opracowanie indywidualne

   dokumenty auditu wewn.

  INNE WYDAWNICTWA:

    karty kontrolne

    instrukcje

    broszury

    CD-ROM

   dokumentacja DDD

 audyt, certyfikat

  usługi

  jak zamówić

O FIRMIE:

 adresy

 dane rejestracyjne

 konto

 nasi partnerzy

DO POBRANIA:

 FORMULARZE

 ZAMÓWIENIE

 INNE

Charakterystyka systemu HACCP.

Analiza zagrożeń kontrolnych punktów krytycznych (HACCP - Hazard Analysis of Critical Control Points) stosowana jest głównie jako metoda zapewnienia jakości żywności. System HACCP związany jest z określeniem potencjalnych zagrożeń związanych z każdym stosowanym surowcem i etapem produkcji. Polega on na przeprowadzeniu analizy zagrożeń (biologicznych, chemicznych, fizycznych i innych) i wskazaniu, które punkty na danym etapie procesu produkcji są, krytyczne tzn. takie, w których mogą wystąpić zagrożenia mające wpływ na jakość końcowego produktu. Punkty te powinny być objęte stałym nadzorem w ramach systemu zapewnienia jakości. 

Wprowadzenie systemu jest możliwe dzięki wdrożeniu, tzw. 12 kroków HACCP :

 1. Powołanie Zespołu HACCP, który:

 • jest organem opracowującym system HACCP (zwykle 4-6 osób. małe przedsiębiorstwa mniej),

 • składa się z osób o dużej wiedzy i doświadczeniu, reprezentujących różne dyscypliny

 1. Dokładny opis produktu.

 2. Określenie przewidywanego sposobu użycia produktu przez konsumenta.

 3. Opracowanie schematu blokowego procesu produkcji.

 4. Weryfikacja powyższego schematu.

 5. Określenie wszystkich potencjalnych zagrożeń.

 6. Określenie CCP (punktów krytycznych).

 7. Ustalenie granic dla każdego CCP.

 8. Ustalenie monitoringu każdego CCP.

 9. Ustalenie działań korygujących dla CCP.

 10. Ustalenie procedury weryfikacji.

 11. Przygotowanie dokumentacji.

 
 
 
 


  
 
 
 
  START PROMOCJE HACCP pełny HACCP uproszczony INNE POZYCJE DO POBRANIA POMOC