PROPONUJEMY:

NOWOŚCI

HACCP - opis systemu

HACCP uproszczony:

     dokumentacja wzorcowa

    dokumentacja sklep

     dokumentacja gastronomia

    dokumentacja stołówki

   dokumentacja produkcja

HACCP pełny:

   dokumentacja wzorcowa

   opracowanie indywidualne

   dokumenty auditu wewn.

  INNE WYDAWNICTWA:

    karty kontrolne

    instrukcje

    broszury

    CD-ROM

   dokumentacja DDD

 audyt, certyfikat

  usługi

  jak zamówić

O FIRMIE:

 adresy

 dane rejestracyjne

 konto

 nasi partnerzy

DO POBRANIA:

 FORMULARZE

 ZAMÓWIENIE

 INNE


 
Aby zamówić wybrane instrukcje, prosimy dokładnie wypełnić poniższy formularz. Pola adresowe wyróżnione pogrubieniem należy wypełnić obowiązkowo. Zastrzegamy sobie możliwość weryfikacji niektórych zamówień. (Prosimy o podanie w tym celu adresu e-mail lub numeru telefonu, zamówienia nie zawierające tych danych nie będą realizowane).

Zamówienie zostanie zrealizowane najpóźniej w ciągu 21-dni roboczych, od daty złożenia.

  • podane ceny zawierają podatek VAT.

  • zamówienie wysyłamy za pośrednictwem poczty, jako przesyłkę płatną przy odbiorze (za pobraniem).

  • przy zamówieniach do kwoty 100,00 zł. proponujemy dokonanie przedpłaty, zmniejszy to koszty wysyłki do 8,00 zł.

Instrukcje: Wszystkie instrukcje wykonano na laminowanym kartonie (w kolorze białym lub żółtym 160 g/m2).
Cena pojedynczego egzemplarza - 6,00 zł. w tym VAT 23%
INSTRUKCJA OGÓLNA BHP Ilość 
BHP PRZY PRACACH PORZĄDKOWYCH Z UŻYCIEM PREPARATÓW CHEMICZNYCH Ilość 
BHP DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM (stołówki, produkcja) Ilość 
BHP DLA ZATRUDNIONYCH W HANDLU I OBROCIE ARTYKUŁAMI SPOŻYWCZYMI. (sklepy, hurtownie, magazyny) Ilość 
BHP DLA HURTOWNI I MAGAZYNÓW Ilość 
BHP PRZY OBSŁUDZE KRAJALNICY Ilość 
BHP PRZY OBSŁUDZE DZIELARKI (piekarnia) Ilość 
BHP PRZY OBSŁUDZE KRAJALNICY PIECZYWA (piekarnia) Ilość 
BHP PRZY OBSŁUDZE PIECA PIEKARNICZEGO Ilość 
BHP PRZY OBSŁUDZE MASZYNKI DO MIĘSA Ilość 
BHP PRZY OBSŁUDZE TRZONU KUCHENNEGO GAZOWEGO Ilość 
BHP PRZY OBSŁUDZE URZĄDZENIA ROZDRABNIAJĄCEGO TYPU WILK Ilość 
BHP PRZY OBSŁUDZE PATELNI ELEKTRYCZNEJ Ilość 
BHP PRZY WYKONYWANIU PRAC BIUROWYCH Ilość 
BHP PRZY OBSŁUDZE MONITORÓW EKRANOWYCH Ilość 
BHP PRZY OBSŁUDZE TELEFAKSU Ilość 
BHP PRZY OBSŁUDZE KSEROKOPIARKI Ilość 
BHP PRZY OBSŁUDZE MASZYN I URZĄDZEŃ Ilość 
BHP PRZY OBSŁUDZE WÓZKA JEZDNIOWEGO I PODNOŚNIKOWEGO Ilość 
BHP PRZY EKSPLOATACJI KOTŁÓW GAZOWYCH I OLEJOWYCH Ilość 
BHP PRZY EKSPLOATACJI KOTŁÓW PAROWYCH I WODNYCH Ilość 

SANITARNE

 
INSTRUKCJA ZACHOWANIA HIGIENY DLA ZAKŁADÓW FRYZJERSKICH I KOSMETYCZNYCH Ilość 
INSTRUKCJA HIGIENY NA STANOWISKU PRACY (sklep spoż.) Ilość 
INSTRUKCJA HIGIENY OSOBISTEJ PRACOWNIKÓW (sklep spoż) Ilość 
Instrukcja higieny osobistej pracowników w ciastkarni i piekarni Ilość 
Instrukcja higieny osobistej pracowników w zakładach produkujących żywność Ilość 
INSTRUKCJA KONTROLI PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH, BADANIA SUROWCÓW l WYROBÓW GOTOWYCH PIEKARNI I CIASTKARNI Ilość 
INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA Z JAJAMI STOSOWANYMI DO PRODUKCJI Ilość 
INSTRUKCJA TRANSPORTU WYROBÓW GOTOWYCH Ilość 
INSTRUKCJA MYCIA I DEZYNFEKCJI RĄK Ilość 
INSTRUKCJA HIGIENICZNEGO KORZYSTANIA Z WC Ilość 
INSTRUKCJA MYCIA OKAPÓW KUCHENNYCH Ilość 
INSTRUKCJA CZYSZCZENIA, MYCIA l DEZYNFEKCJI OPAKOWAŃ ZWROTNYCH Ilość 
INSTRUKCJA MYCIA I DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI ROBOCZYCH Ilość 
INSTRUKCJA MYCIA URZĄDZEŃ, SPRZĘTU I NACZYŃ KUCHENNYCH. (mycie ręczne) Ilość 
INSTRUKCJA MYCIA URZĄDZEŃ, SPRZĘTU I NACZYŃ KUCHENNYCH. (mycie mechaniczne) Ilość 
INSTRUKCJA MYCIA I DEZYNFEKCJI ZAPLECZA KUCHENNEGO (gastr.) Ilość 
INSTRUKCJA MYCIA I DEZYNFEKCJI URZĄDZEŃ I SPRZĘTU POMOCNICZEGO. (sklep, gastr.) Ilość 
INSTRUKCJA MYCIA I DEZYNFEKCJI URZĄDZEŃ I SPRZĘTU DROBNEGO (sklep) Ilość 
INSTRUKCJA MYCIA I DEZYNFEKCJI KRAJALNICY Ilość 
INSTRUKCJA MYCIA I DEZYNFEKCJI PATELNI I FRYTOWNIC I KUCHENEK ELEKTR. Ilość 
INSTRUKCJA MYCIA I DEZYNFEKCJI ZMYWAREK I WYPARZACZY Ilość 
INSTRUKCJA ROZMRAŻANIA I MYCIA URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH Ilość 
INSTRUKCJA MYCIA I DEZYNFEKCJI URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH Ilość 
INSTRUKCJA MYCIA I DEZYNFEKCJI WÓZKÓW I KOSZY SKLEPOWYCH Ilość 
INSTRUKCJA MYCIA I DEZYNFEKCJI SALI SPRZEDAŻY (spoż) Ilość 
INSTRUKCJA MYCIA I DEZYNFEKCJI SALI KONSUMPCYJNEJ Ilość 
INSTRUKCJA MYCIA I DEZYNFEKCJI MAGAZYNÓW (spoż) Ilość 
INSTRUKCJA MYCIA I DEZYNFEKCJI CHŁODNI (spoż) Ilość 
INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA ZE SKŁADNIKAMI I SUROWCAMI ORAZ PRZYGOTOWANIA POTRAW (stoł, gastr.) Ilość 
INSTRUKCJA POBIERANIA I PRZECHOWYWANIA PRÓBEK ŻYWNOŚCI (stoł) Ilość 
INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA Z TOWARAMI WYCOFANYMI Z OBROTU (sklep) Ilość 
Instrukcja postępowania z produktami o złej jakości spożywczej (gastronomia) Ilość 
INSTRUKCJA KONSERWACJI MASZYN I URZĄDZEŃ (spoż) Ilość 
PROCEDURA zabezpieczania i wycofywania z obrotu partii produktów nie odpowiadających wymaganiom jakości zdrowotnej. Ilość 
INSTRUKCJA USUWANIA ŚMIECI ODPADÓW I ŚCIEKÓW Ilość 

P-POŻ I INNE

 
INSTRUKCJA PRZECIWPOŻAROWA OGÓLNA Ilość 
INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POŻARU Ilość 
INSTRUKCJA PRZECIWPOŻAROWA DLA LAKIERNI I MALARNI Ilość 
PIERWSZA POMOC W NAGŁYCH WYPADKACH Ilość 
SZCZEGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY KONSUMENCKIEJ (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r.) Ilość 
TERMINY ZAWIADOMIENIA SPRZEDAWCY O STWIERDZENIU NIEZGODNOŚCI TOWARU ŻYWNOŚCIOWEGO Z UMOWĄ (Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 stycznia 2003 r.) Ilość 

Dodatkowe karty kontrolne: format A-4 cena za sztukę 0,40zł. Minimalna zamawiana ilość - 15 szt. (stąd w kolumnie ilość znajduje się wpis 15x - oznacza to że aby zamówić 30 kart należy w pole ilość wpisać "2")

Karta dopuszczenia pracownika do pracy Ilość 15x
Karta maszyny (urządzenia) Ilość 15x
Karta kontroli temperatury urządzenia chłodniczego Ilość 15x
Karta kontroli temperatury urządzenia chłodniczego (m-ce letnie) Ilość 15x
Karta kontroli zapisów temperatury i wilgotności  w magazynie Ilość 15x
Karta pobrania art. spożywczych z magazynu Ilość 15x
Karta kontroli dostawy surowców i produktów Ilość 15x
Karta kontroli przyjęcia towaru Ilość 15x
Karta kontroli wewnętrznej Ilość 15x
Karta reklamacji towaru Ilość 15x
Rejestr czynności higieniczno-sanitarnych - produkcja Ilość 15x
Rejestr czynności higieniczno-sanitarnych - kuchnia Ilość 15x
Rejestr czynności higieniczno-sanitarnych - sala konsumpcyjna Ilość 15x
Rejestr czynności higieniczno-sanitarnych - magazyn Ilość 15x
Rejestr rozmrażania urządzeń chłodniczych Ilość 15x
Rejestr wydanych środków higieniczno-sanitarnych Ilość 15x
Rejestr sprzętu kontrolno-pomiarowego Ilość 15x
Rejestr odpadów niebezpiecznych Ilość 15x
Rejestr gości wizytujących zakład Ilość 15x
Protokół okresowej kontroli dostawcy Ilość 15x
Protokół szkolenia okresowego wewnętrznego Ilość 15x
Protokół szkolenia zewnętrznego pracowników Ilość 15x

Książki (Ewidencje) sanitarne : format A-5 str. 56(48) cena za sztukę 12,00zł. Ewidencje wymagane przez instytucje kontrolujące na mocy Ustawy o Warunkach Zdrowotnych Żywności i Żywienia oraz przepisów zawartych w innych aktach prawnych.

Książka kontroli sanitarnej środka transportu - rejestr wymagany dla każdego środka transportu używanego do przewozu artykułów spożywczych w działalności gospodarczej.

Ilość 
12,00zł.

Ewidencja konserwacji i napraw maszyn i urządzeń: do prowadzenia w każdym przedsiębiorstwie związanym z obrotem art. spożywczych zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Higienicznej (GMP/GHP) Ilość 
12,00zł.

Program Zwalczania Szkodników - dokumentacja wykonana w formie kompletnego opracowania, zawiera podstawowe informacje dotyczące ochrony przed szkodnikami (DDD) do zastosowania w każdym przedsiębiorstwie sektora produkcji  i obrotu środków spożywczych, w tym również w zakładach żywienia zbiorowego. więcej ...

Ilość

70,00 zł.

Dane adresowe do wysyłki:

Imię i nazwisko osoby zamawiającej

Nazwa Firmy

Ulica
Nr. domu
Miejscowość
Kod poczt.
Telefon
Fax
e-mail
NIP
Prosimy wybrać sposób dostawy

 


Zgodnie z art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. (Dz. U. Nr 22, poz. 271) klient może odstąpić od umowy sprzedaży, bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie dziesięciu dni od jej zawarcia, przy zachowaniu wyjątków określonych w art. 10 ust. 3 tejże ustawy.
 
 


  
 
 
 
  START PROMOCJE HACCP pełny HACCP uproszczony INNE POZYCJE DO POBRANIA POMOC