PROPONUJEMY:

NOWOŚCI

HACCP - opis systemu

HACCP uproszczony:

     dokumentacja wzorcowa

    dokumentacja sklep

     dokumentacja gastronomia

    dokumentacja stołówki

   dokumentacja produkcja

HACCP pełny:

   dokumentacja wzorcowa

   opracowanie indywidualne

   dokumenty auditu wewn.

  INNE WYDAWNICTWA:

    karty kontrolne

    instrukcje

    broszury

    CD-ROM

   dokumentacja DDD

 audyt, certyfikat

  usługi

  jak zamówić

O FIRMIE:

 adresy

 dane rejestracyjne

 konto

 nasi partnerzy

DO POBRANIA:

 FORMULARZE

 ZAMÓWIENIE

 INNE

 
 

„PORADNIK PRODUCENTA I HANDLOWCA”

Istnieje na rynku bardzo wiele publikacji poświęconych tematyce warunków, jakie należy stworzyć, aby prowadzić działalność gospodarczą związaną z produkcją i handlem środków spożywczych oraz zatrudnianiem pracowników. Przepisy, ustawy, zarządzenia publikowane są również w prasie. Wiadomości te nie zawsze są dostępne i praktyczne w zastosowaniu. .... Sposób przedstawiania tych informacji jest niekonwencjonalny, a zarazem bardzo przystępny i zrozumiały. Większość zagadnień jest opracowana w formie pytań, odpowiedzi, testów, a nawet instrukcji kontroli. Poradnik ten nie zawiera wszystkich ustaw, zarządzeń, opisów technologicznych, gdyż byłoby to powieleniem już istniejących podręczników, a ze względu na swoją objętość byłoby niepraktyczne i trudne w zastosowaniu.  (J. Woźnica)

Książka z płytą CD (opis poniżej)  ISBN 83-913352-1-6

cena: 50,00 zł - zamawiam Ilość 

„PORADNIK PRODUCENTA I HANDLOWCA”-„PRAWO SANITARNE”

Oddajemy w Państwa ręce pierwsze wydanie w wersji e-book książki: „Poradnik Producenta i Handlowca”; autorstwa Józefa Woźnicy. Wersja ta powstała na bazie II poprawionego wydania poradnika wydanego w formie drukowanej, i jest z nim całkowicie zgodna pod względem zawartości merytorycznej. Wersja e-book ze względu na specyfikę publikacji, różni się jedynie wyglądem zewnętrznym oraz w niewielkim stopniu układem graficznym.

Jako niezbędne uzupełnienie Poradnika Producenta i Handlowca zamieszczamy „Prawo Sanitarne”, "BHP w Firmie", "Sprzedaż Konsumencka"– jest to zbiór wszystkich aktów prawnych, do których odwołanie znajdziecie Państwo w treści Poradnika w pełnym brzmieniu zaktualizowanym na dzień 1 maja 2004r.

Zawartość płyty CD "Poradnik Producenta i Handlowca":

 • "Poradnik Producenta i Handlowca" ver. e-book wyd. I

 • "Prawo Sanitarne" ver. e-book wyd. II

 • "BHP w Firmie" ver. e-book wyd. I

 • "Sprzedaż Konsumencka" ver. e-book wyd. I

 • akty prawne przydatne w działalności gospodarczej:

  • zbiór kodeksów (cywilny, pracy, karny skarbowy, spółek handlowych,

  • klasyfikacje (środków trwałych, zawodów i specjalności)

  • ustawy (Vat i akcyza, podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych, zryczałtowany podatek dochodowy, rachunkowość, prawo działalności gospodarczej)

cena 36,60 zł - zamawiam Ilość 

 
 

Zestaw broszur na CD

"PRAWO SANITARNE" "BHP W FIRMIE" "SPRZEDAŻ KONSUMENCKA" na CD-ROM

"PRAWO SANITARNE" zestaw aktów prawnych normujący sprawy dotyczące warunków sanitarnych i zasad higieny głównie zakładach pracy związanych z obrotem spożywczym.
ISBN 83-89482-02-9

"BHP w Firmie" akty normatywne dotyczące Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w każdym zakładzie pracy, pomoc niezbędna służbom BHP i zarządzającym.
ISBN 83-89482-03-7

"Sprzedaż Konsumencka" zbiór rozporządzeń i ustaw związanych z obsługą klienta, oraz warunkami jakie musi zapewnić podmiot gospodarczy aby zgodnie z prawem prowadzić sprzedaż. Opracowanie przydatne nie tylko w firmach handlowych.
ISBN 83-89482-04-5

cena: 0,00 zł - zamawiam Ilość  - brak w magazynie

Jako uzupełnienie proponujemy zbiór ustaw i rozporządzeń opublikowanych w formie broszur:

"Książka kontroli"

Ustawa o swobodzie gospodarczej nakłada na każdego przedsiębiorcę posiadania książki kontroli i okazywania jej na żądanie kontrolujących (ZUS. UKS, SANEPID, UP, itd.) w celu dokonania odpowiednich wpisów. Książka zawiera wyciąg z ustawy dotyczący kontroli w przedsiębiorstwie co ułatwia korzystanie z ewidencji.

ISBN 83-89482-11-8     cena: 12,00 zł.

Zamawiam Ilość 

   

BROSZURY ZWIĄZANE Z SYSTEMEM HACCP

   

System HACCP

Praktyczny przewodnik po systemie HACCP. Szczegółowo omawia zagadnienia związane z przygotowaniem i wdrożeniem kolejnych etapów ze szczególnym uwzględnieniem Zasad Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej.

ISBN 83-89482-07-X     cena: 12,00 zł. 

Zamawiam Ilość 

Książka kontroli sanitarnej środka transportu

rejestr wymagany dla każdego środka transportu używanego do przewozu artykułów spożywczych w działalności gospodarczej.

ISBN 83-89482-08-8     cena: 12,00 zł.

Zamawiam Ilość 

Ewidencja konserwacji i napraw maszyn i urządzeń:

do prowadzenia w każdym przedsiębiorstwie związanym z obrotem art. spożywczych zgodnie z zasadami HACCP.

ISBN 83-89482-09-6     cena: 12,00 zł.

Zamawiam Ilość 

Program Zwalczania Szkodników

Dokumentacja wykonana w formie kompletnego opracowania zawiera podstawowe informacje dotyczące ochrony przed szkodnikami (DDD) do zastosowania w każdym przedsiębiorstwie sektora produkcji  i obrotu środków spożywczych, w tym również w zakładach żywienia zbiorowego. więcej ...

ISBN       cena: 70,00 zł.

Zamawiam Ilość 

 

Dane adresowe do wysyłki:

Imię i nazwisko osoby zamawiającej

Nazwa Firmy

Ulica
Nr. domu
Miejscowość
Kod poczt.
Telefon
Fax
e-mail
NIP
Prosimy wybrać sposób dostawy:  

 


 
 
 


  
 
 
 
  START PROMOCJE HACCP pełny HACCP uproszczony INNE POZYCJE DO POBRANIA POMOC